2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında” (TUD101) Türk Dili I ve (TUD102) Türk Dili II ” dersleri UKEY üzerinden verilecektir.

Bu sistemde sadece dersler UKEY üzerinden anlatılacak ve ders materyalleri UKEY üzerinden paylaşılacaktır. Sınavlar (Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı) Meslek Yüksekokullarına görevlendirilen öğretim elemanları tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir.

Dersler canlı ders sunumu olmayacağından öğrenciler internet bağlantısı bulunan her ortamda bu kayıtlara istedikleri zaman diliminde ulaşabileceklerdir.

UKEY web adresi : https://ukey.uludag.edu.tr